Risikovurdering - Proces

Dansk Online Kursus

Kursets formål
Kursets formål er at give deltagerne et overblik samt forståelse for krav til Risikovurderingen samt brug af forskellige metoder: HAZID, HAZOP, What if, LOPA. Derudover er kursets formål at give deltagerne en forståelse for brugen af sikkerhedsbarrierer og at anvende disse i Risikovurderingsmetoderne.

Kursusbeskrivelse
Kurset ”Risikovurdering - Proces” giver en grundlæggende forståelse af, hvornår en Risikovurdering foretages, samt gennemgang af forskellige Risikovurderingsmetoder. Ligeledes vil sammenhængen mellem myndighedskrav og Functional Safety standarder’s krav til Risikovurdering blive gennemgået.

Se kursusindhold og lektioner

 

Hvem bør deltage?
Alle der arbejder med processikkerhed – herunder også ledere, projektledere, ingeniører, samt udøvere af Risikovurderings-workshopper.

Undervisningsform
Online præsentation på dansk, opdelt i lektioner med en samlet varighed på ca. 2 timer.

Forudsætninger til kurset
Ingen - Kurset er for alle.

Kursusunderviser 
Rikke Lund Jensen, TÜV Rheinland Functional Safety Expert (PH&RA)

Samarbejde
Kurset er udgivet i samarbejde med Global Functional Safety ApS.

 

 

 

C-300-40-02-00-001 Risikovurdering Proces DK (FORSIDE)