Om FSCPH ApS

Formålet med- og baggrunden for etableringen af FSCPH er, at gøre op med et ofte manglende kendskab til og forståelse for de sikkerhedsstandarder indenfor maskin- og procesindustrien der findes. Dette udføres ved vidensdeling.

Der er flere grunde til at sikkerhedsstandarder ikke følges: nogle virksomheder prioriterer dem lavt, andre synes der mangler reelle løsninger eller oplever vanskeligheder med at forstå standarderne samt myndighedernes krav for at kunne implementere det i interne procedurer. Derudover opererer nogle virksomheder med overkvalificeret sikkerhedsløsninger, der kræver unødvendig og dyr vedligeholdelse.

På grund af manglende forståelse for sikkerhedsstandarder eller ringe implementering i interne procedurer kan ulykker opstå. Ulykker, der let kunne have været forhindret.

Vi stræber efter at videns dele og gøre funktionel sikkerhed (Functional Safety) håndgribelig og sætter vigtigheden af sikkerhedsstandarderne i fokus!

Vi samler de bedste eksperter fra førende virksomheder og fra myndighederne til vores events, for at gøre os i stand til at fremhæve de emner, der repræsenterer de største udfordringer for slutbrugerne. Disse eksperter svarer på spørgsmål, kommer med input og deler ud af deres viden.

Det er en stor fordel for deltagerne, at FSCPH arrangerer events i fællesskab med flere interessenter med forskellige baggrunde, hvilket gør vores events alsidige. Præsentationer vil omhandle en række prioriterede aspekter, som også giver god mulighed for at udveksle erfaringer.

Deltagere ved vores events, vil få øget viden og egnede værktøjer til løsninger, som de kan formidle i deres virksomheder. Derudover vil deltagerne have rig mulighed for at netværke og få afklaret alle spørgsmål vedrørende praktiske løsninger og produktvalg i lyset af lovkrav.

Som noget nyt tilbyder FSCPH i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere - online kurser - som gør det nemmere og mere enkelt for brugerene at lære nyt - i sit eget tempo.

Målgruppen for vores events og kurser, omfatter alle virksomheder inden for maskin- og procesindustrien, lige fra olie / gas- og fødevare- og lægemiddelindustrien til generelle produktproducenter.


Skriv til os!

Tak for din besked!